Pozyskaliśmy 411 289 805 PLN dotacji dla 80 projektów
Rozbudowa B&S sp. z o.o. o stanowiska przecinarek CNC do cięcia laserowego oraz cięcia plazmowego
Koszt całkowity: 4 348 516,50 PLN
Dotacja: 2 121 227,50 PLN

O firmie

Nasza firma rozpoczęła działalność w czerwcu 2005 r.

Przedmiotem naszej działalności jest świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Do chwili obecnej, przy udziale naszej pomocy wiele podmiotów z sektora publicznego oraz prywatnego skutecznie „sięgnęło” po dotacje.

Firma PERSPEKTIVE jest odpowiedzią na rosnące potrzeby polskich firm i instytucji, związane z pozyskiwaniem dofinansowania z Unii Europejskiej.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie uzyskiwania i zarządzania funduszami pomocowymi: przygotowujemy projekty (od pomysłu po finalizację) i doradzamy na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia.

Główną zasadą PERSPEKTIVE jest maksymalne zadowolenie Klienta. Występujemy niejako w roli adwokata i doradcy, a nasze działania mają na celu pomoc w zrównoważonym rozwoju obsługiwanych przedsiębiorstw i instytucji sektora finansów publicznych.

Nastawieni jesteśmy na współpracę długoterminową - wierzymy, że rozwój naszej firmy będzie następować wraz z rozwojem naszych Klientów.

Zapraszamy do współpracy.

Aleksandra Żyłuk - Czapiewska

Aleksandra Żyłuk - Czapiewska
Współwłaściciel

Zbigniew Barski

Zbigniew Barski
Współwłaściciel

Patrycja Myszogląd

Patrycja Myszogląd
Specjalista ds. finansowo-ekonomicznych

Natalia Bursa

Natalia Bursa
Specjalista ds. prawnych

Anna Głogowska

Anna Głogowska
Kierownik projektów

Oferta

PERSPEKTIVE zajmuje się kompleksowym przygotowywaniem projektów - "od pomysłu do realizacji" oraz doradztwem na wszystkich etapach prac nad projektem:

 • przygotowujemy programy funkcjonalno-użytkowe,
 • dokumentacje techniczne,
 • pomagamy w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i decyzji, wykonujemy wstępną ocenę ekonomiczno-prawną szans i możliwości Klienta na pozytywne rozpatrzenie aplikacji i uzyskanie dofinansowania,
 • przygotowujemy dokumentację operacyjno-strategiczną,
 • opracowujemy wnioski o dotacje, wnioski kredytowe i pożyczkowe,
 • przygotowujemy studia wykonalności, biznes plany, analizy finansowo-ekonomiczne, karty informacyjne przedsięwzięć, raporty z oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
 • pomagamy w prawidłowym i terminowym skompletowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dotację,
 • zarządzamy realizacją projektu, dokumentacją i finansami projektu,
 • monitorujemy i rozliczamy przyznane dotacje (przygotowywanie sprawozdań okresowych i sprawozdania końcowego),
 • doradzamy w zakresie zamówień publicznych (pomoc w przygotowywaniu dokumentacji oraz przeprowadzeniu procedury).

Nasze projekty / Pozyskaliśmy 411 289 805 PLN dotacji dla 80 projektów

Lp Tytuł projektu Beneficjent Koszt całkowity Dofinansowanie Źródło dofinansowania Rok realizacji
1Uzupełnienie sieci wodno-ściekowej wraz z modernizacją przepompowni i oczyszczalni w Gminie DziwnówGmina Dziwnów7 144 360,502 854 384,75Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko2015
2Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrzosowo i wdrożenie systemu wspomagania centrum zarządzania kryzysowego wraz z systemem geolokalizacji w gminie DygowoGmina Dygowo880 000,00500 000,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2015
3Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Knyki w gminie BarwiceBiuro Targów Bałtyk Sp. z o.o.15 323 307,007 434 106,50Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2014
4Budowa i wyposażenie Centrum dydaktyczno-badawczego kierunków priorytetowych Uniwersytetu SzczecińskiegoUniwersytet Szczeciński26 854 600,0026 854 600,00Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko2014
5Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych CzłowiekaUniwersytet Szczeciński10 863 276,006 803 890,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2014
6Marine Power – Podniesienie jakości kształcenia na kierunku mechatronika w Akademii Morskiej w SzczecinieAkademia Morska1 000 000,001 000 000,00Program Operacyjny Kapitał Ludzki2014
7Modernizacja Portu Jachtowego Marina Hotele w SzczecinieMarina Hotele SKA sp. z o.o.1 025 337,00500 000,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2014
8Podniesienie jakosci i dostepnosci kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizacje szpitalnych oddziałów kardiologicznychSamodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie22 005 006,0016 480 507,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2014
9Remont Biblioteki Uniwersytetu SzczecińskiegoUniwersytet Szczeciński6 400 000,004 800 000,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2014
10Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w Aglomeracji Kamień Pomorski - etap IIPGK Kamień Pomorski sp. z o.o. 5 327 502,502 681 640,25Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko2014
Lp Tytuł projektu Beneficjent Koszt całkowity Dofinansowanie Źródło dofinansowania Rok realizacji
11Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w SzczecinieSamodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie12 372 110,009 091 474,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2014
12Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Dziwnów i MiędzywodzieGmina Dziwnów4 014 014,001 415 000,00Program Rozwoju Obszarów Wiejskich2014
13Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Politechniki SzczecińskiejZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (dawniej Politechnika Szczecińska)22 739 318,0015 181 093,00Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego2014
14Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Golczewo Gmina GolczewoGmina Golczewo697 668,12496 689,62Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2014
15Budowa biogazowni rolniczej w miejscowości Grabowiec, gmina Recz przez Ekoeneo Energia Odnawialna Sp. z o.o.Ekoeno sp. z o.o. 15 993 690,006 582 060,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2013
16Doradztwo techniczne w zakresie budowy hali stalowej w Daleszewie w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych firmy ALUMET sp. z o.o.ALUMET Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością93 480,0038 000,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2013
17Innowacyjna Wirtualna Galeria Handlowa - wzrost konkurencyjności firmy Unizet.netcom Sp z o. o. na rynkuUnizet sp. z o.o. 354 897,00174 291,69Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2013
18Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w ŁobzieGmina Łobez13 214 772,006 787 678,50Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko2013
19Modernizacja Mariny Kamień Pomorski - etap IIMarina Kamień Pomorski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością324 090,00105 178,53Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2013
20Podniesienie konkurencyjności ZPS „DOBOSZ” Daniel Dobosz poprzez wdrożenie nowych na świecie technologii dla masZakład Produkcji Spożywczej 5 978 856,002 458 800,50Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2013
Lp Tytuł projektu Beneficjent Koszt całkowity Dofinansowanie Źródło dofinansowania Rok realizacji
21Rozbudowa B&S sp. z o.o. o stanowiska przecinarek CNC do cięcia laserowego oraz cięcia plazmowegoB&S Sp. z o. o. 4 348 516,502 121 227,50Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2013
22Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w Aglomeracji Kamień PomorskiPGK Kamień Pomorski sp. z o.o. 23 120 602,0011 265 732,00Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko2013
23Rozbudowa kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ul. ŚniadeckichPolitechnika Koszalińska35 432 684,0026 723 526,00Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego2013
24WebTaxOffice - Hybrydowy System Księgowy Burda Sp. z o.o.Burda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością1 112 043,00542 460,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2013
25Zakup aparatury naukowo – badawczej do prowadzenia przez KG Konstrukcje prac badawczych i rozwojowych w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej zespołów kogeneracyjnych na gaz drzewnyK.G. Konstrukcje Sp. z o. o.750 300,00366 000,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2013
26Zakup i wdrożenie w pełni skomputeryzowanej linii mieszającej do podłoży ogrodniczych nowej generacjiBIO-PRODUKTY SP.Z O.O TORF-KORA-PALETY2 380 050,001 137 000,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2013
27AGNITIO - innowacyjny model monitoringu losów absolwentów realizowany przy wspólpracy z branżowymi, medycznymi instutucjami samorządowymiPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie1 486 995,001 486 995,00Program Operacyjny Kapitał Ludzki2012
28Budowa i wyposażenie biogazowni rolniczej w miejscowości BrzeżnoPetromix Sp. z o.o.15 944 244,005 285 648,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2012
29Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych - etap VPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie30 910 000,0017 000 000,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2012
30Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiej Akademii Medycznej w SzczeciniePomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie25 870 000,0025 870 000,00Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego2012
Lp Tytuł projektu Beneficjent Koszt całkowity Dofinansowanie Źródło dofinansowania Rok realizacji
31Doradztwo techniczne w zakresie kompleksowego przygotowania inwestycji w rozwój firmy OK s.c.OK S.C.89 790,0036 500,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2012
32Doradztwo techniczne w zakresie przebudowy budynku biurowego w celu umożliwienia firmie Calesco S.A. sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnychCALESCO Spółka Akcyjna97 047,0039 450,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2012
33Rozbudowa Szpitala Klinicznego Nr 1 – Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PAMPomorska Akademia Medyczna w Szczecinie74 462 064,0043 603 564,00Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 12.2 Inwestycja w Ochronę Zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym2012
34Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiegoGmina Łobez2 962 923,502 251 910,25Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej2012
35Utworzenie w hali po stoczni jachtowej Centrum Squash’a i Ricochet’aMarina Sport Sp. z o. o.2 728 755,00996 973,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2012
36Budowa Centrum Dydaktyczno-Badawczego NanotechnologiiZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (dawniej Politechnika Szczecińska)42 167 100,0042 167 100,00Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego2011
37Modernizacja infrastruktury sieciowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w SzczeciniePomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie2 875 784,002 156 838,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2011
38Otwarte bramy - szlak turystyczny w Mieście Goleniów – etap IGmina Goleniów5 545 185,502 600 559,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2011
39Praktyka Stomatologiczna Marta Gałęska - innowacyjna synergia stomatologii i medycyny fizykalnejPraktyka stomatologiczna Marta Gałęska197 975,62115 260,02Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2011
40Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w SzczecinieGmina Miasto Szczecin3 520 191,002 549 539,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2011
Lp Tytuł projektu Beneficjent Koszt całkowity Dofinansowanie Źródło dofinansowania Rok realizacji
41Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego w SzczecinieGmina Miasto Szczecin4 582 132,503 353 349,25Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2011
42Rozszerzenie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością drogą do podniesienia konkurencyjności NZOZ „Medical Care”Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medical Care Jacek Grzegorz Matusiak30 135,0015 067,50Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2011
43Twoja nowa szansa zawodowa -kompleksowy program typu outplacementZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie1 132 523,501 132 523,50Program Operacyjny Kapitał Ludzki2011
44Zakup i wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji piasków o wąskich przedziałach ziarnowych oraz żwirówFirma usługowa MAWI Marcin Wiśniewski6 017 450,002 999 400,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2011
45Zakup Nowoczesnych Urządzeń do Zbioru TorfuBIO-PRODUKTY SP.Z O.O TORF-KORA-PALETY416 994,47233 236,78Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2011
46„Foto Incanto” - Innowacyjne studio fotografii artystycznej i komercyjnej w Kołobrzegu„JUSTIMA” Justyna Jaros – Rokiczan198 855,5593 617,47Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2010
47Budowa infrastruktury informatycznej spełniającej standardy umożliwiające współpracę biobanku onkologicznego z europejskimi sieciami naukowo-badawczymiPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie6 499 277,005 524 385,50Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka2010
48Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na odcinku Kłęby - Golczewo i ul. Stary Tartak w Golczewie oraz modernizacja hydroforni w miejscowościach Kłęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i UnibórzGmina Golczewo5 177 261,003 182 600,00Program Rozwoju Obszarów Wiejskich2010
49Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie DąbiuGmina Miasto Szczecin2 530 304,7566 337,29Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2010
50Budowa odwodnienia w Goleniowskim Parku PrzemysłowymGmina Goleniów8 601 669,003 172 201,75Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2010
Lp Tytuł projektu Beneficjent Koszt całkowity Dofinansowanie Źródło dofinansowania Rok realizacji
51Centrum Biologii Molekularnej i BiotechnologiiUniwersytet Szczeciński12 000 000,008 719 550,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2010
52Centrum Nowych Technologii Medycznych w OkulistyceIndywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Elżbieta Pieńkowska – Machoy463 372,88209 917,72Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa2010
53Dotknij Sztuki – Innowacyjne Metody Sprzedaży w Galerii w XXI WiekuGaleria Siedem Ewa Biernacka - Frohlich1 449 308,88356 062,59Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa2010
54Europejskie Centrum Artykułów Dekoracyjnych i Wyposażenie Wnętrz-Nowoczesne Wyposażenie Molkip Eksport - Import Dariusz Lewczuk187 265,1491 749,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2010
55Innowacyjna linia dozująca, pakująca, i paletujaca wyroby torfowo - korowe w firmie Bio- ProduktyBIO-PRODUKTY SP.Z O.O TORF-KORA-PALETY1 196 340,62619 800,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie2010
56Innowacyjne Centrum Kompleksowej Obsługi Pojazdów„Mazitrans” Mazurek Krzysztof1 186 614,75583 581,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa2010
57Innowacyjny Ośrodek Badań Psychologicznych i Lekarskich w Stargardzie SzczecińskimOśrodek Badań Psychologicznych i Lekarsich w Stargardzie Szczecinskim113 419,4057 843,89Regionlalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa2010
58Klinika pięknego uśmiechu-utworzenie nowoczesnego gabinetu stomatologii i medycyny estetycznejKLINIKA PIĘKNEGO UŚMIECHU Katarzyna Jamroszczyk205 509,02119 076,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Poddziałanie 1.1.1 Inwestycjwe w mikroprzedsiębiorstwa2010
59Laboratoria Badawczo -Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego (eLBRUS)Uniwersytet Szczeciński10 300 000,007 219 550,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2010
60Mikrochirurgia i endodoncja mikroskopowa realizowana w oparciu o technologie obrazowania 3D - wzrost konkurencyjnosci firmy Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Debicki na rynku miedzynarodowymIndywidualna Praktyka Lekarska Lekarz Dentysta Michał Dębicki366 400,00218 400,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2010
Lp Tytuł projektu Beneficjent Koszt całkowity Dofinansowanie Źródło dofinansowania Rok realizacji
61NZOZ Medical Care - Centrum Diagnostyki Medycznej XXI WiekuNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 512 700,00307 619,41Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2010
62Powrót do tradycji. Rewitalizacja wraz z turystycznym zagospodarowaniem Wzgórza Zamkowego w GolczewieGmina Golczewo284 939,34175 167,00Program Rozwoju Obszarów Wiejskich2010
63Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)Gmina Miasto Szczecin44 200 000,0022 100 000,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2010
64Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacjiGmina Miasto Szczecin30 000 000,0011 773 648,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2010
65Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie - etap I przebudowa ul. SzkolnejGmina Golczewo1 466 009,50670 638,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2010
66REHBET- nowoczesne centrum rehabilitacji i diagnostyki sportowejREHBET Beata Buryta95 367,7453 762,08Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa2010
67Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz zakup niezbędnego wyposażeniaGmina Golczewo624 561,56399 826,34Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2010
68Tedesco - multimedialna szkoła językowaKatarzyna Kołakowska197 000,00118 200,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa2010
69Zakup nowoczesnej aparatury analitycznej na potrzeby realizacji nowego programu dydaktycznego w Zakładzie Patologii Ogólnej Katedry FizjopatologiiPomorska Akademia Medyczna w Szczecinie1 230 337,75615 168,88Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Podziałanie 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo wyższe2010
70Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego na terenie Gminy DziwnówGmina Dziwnów1 211 274,00593 999,44Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2009
Lp Tytuł projektu Beneficjent Koszt całkowity Dofinansowanie Źródło dofinansowania Rok realizacji
71Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w SzczecinieSamodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie47 780 648,0026 265 386,00Regionlalny Program Operacyjny Województwa Zachodnipoorskiego Działanie 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia2009
72Innowacyjne wyposażenie gabinetu stomatologicznego - szansą na jego dynamiczny rozwójGrupowa Praktyka Dentystyczna Anita Mazur-Kordowska, Krzysztof Kordowski S.C.86 118,4849 235,99Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2009
73Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków „A” i „B” Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu SzczecińskiegoUniwersytet Szczeciński7 765 611,503 882 805,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Podziałanie 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo wyższe2009
74Przebudowa Placu Słonecznego w Stargardzie SzczecińskimGmina Miasto Stargard Szczeciński1 785 028,38509 278,03Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa2009
75Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim - poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci WrzesińskichGmina Miasto Sławno2 019 628,25638 480,06Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2009
76Wyposażenie bazy dydaktycznej dla Dietetyki - nowego kierunku kształcenia w Pomorskiej Akademii Medycznej w SzczeciniePomorska Akademia Medyczna w Szczecinie2 053 911,25956 559,00Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Podziałanie 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo wyższe2009
77Wzrost atrakcyjności turystycznej Dziwnowa poprzez budowę I i II Etapu promenady widokowej wraz z wejściami na plażę oraz małą architekturąGmina Dziwnów2 658 610,251 231 914,75Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego2009
78Biznes jest dla KobietPadFis704 643,00704 643,00Program Operacyjny Kapitał Ludzki0
79Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego na potrzeby Morskiej Stacji Brzegowej Instytutu Nauk o Morzu Uniwersytetu SzczecińskiegoUniwersytet Szczeciński976 531,31319 560,31Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Podziałanie 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo wyższe0
80PWP FRISKA - wzmocnienie potencjału PUM w zakresie elektroradiologii z inżynierią biomedyczną poprzez adaptację nowatorskich rozwiązań dydaktycznych stosowanych w SzwecjiPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie1 399 988,001 399 988,00Program Operacyjny Kapitał Ludzki0

Referencje

Współpraca z Gminą Miasto Szczecin przy przygotowywaniu projektów

Współpraca z Gminą Miasto Szczecin przy przygotowywaniu projektów

 

Przy udziale Firmy zrealizowane zostały między innymi następujące projekty i inwestycje dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej oraz środków krajowych:

 • „Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)”;
 • „Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie na potrzeby sportu i rekreacji”;
 • „Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie”;
 • „Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego w Szczecinie”;
 • „Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie”;
 • „Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin”;
 • KAWKA II w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”;
 • KAWKA III w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”; 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

 

Wpółpraca przy pozyskaniu dofiansowania na realizację projektów:

 • "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie"
 • "Budowa Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii"
Współpraca z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym

Współpraca z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym

 

Współpraca z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie 8 projektów dofinansowanych w ramach programów:

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
Strategi rozwoju Gminy Łobez 2013-2020 i Lokalny Plan Rewitalizacji dla Gminy Łobez

Strategi rozwoju Gminy Łobez 2013-2020 i Lokalny Plan Rewitalizacji dla Gminy Łobez

 

Refferencje od Gminy Łobez za wykonanie Strategi rozwoju Gminy Łobez 2013-2020 i Lokalny Plan Rewitalizacji dla Miasta Łobez

Projekt dla Samodzielnego Publicznego Szpitalu Zespolonego w Szczecinie

Projekt dla Samodzielnego Publicznego Szpitalu Zespolonego w Szczecinie

 

Wykonanie studium wykonalności wraz z analizą finansową dla projektu pn. "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Zespolonym w Szczecinie".

Podziękowanie za staż w ramach projektu

Podziękowanie za staż w ramach projektu

 

Podziękowanie od Uniwersytetu Szczecińskiego za miłą współpracę i opiekę nad studetnką odbywającą staż w ramach projektu "Uniwersytet Szczeciński - Lider przyszłości".

Kontakt

Perspektive s.c.

ul. Królowej Korony Polskiej 30/4
70-485 Szczecin

tel. 503 744 642

Godzina otwarcia: od poniedziałku do piątku godz. 7.30-16.00

NIP: 8512918113

REGON: 320053230

 

Zbigniew Barski
tel. 502 64 43 59

Aleksandra Żyłuk - Czapiewska
tel. 696 48 12 48

email: perspektive@perspektive.pl